Schermen& staat voor …

Schermen& staat ten eerste voor het geven van onderricht in schermen op floret, sabel en degen. Hiertoe geven wij clinics en workshops voor scholen, bedrijven en particulieren in het Gooi, Eemland e.o. (Hilversum, Bussum, Huizen, Amersfoort, Baarn).

Daarnaast verschaft Schermen& advies en assistentie bij het realiseren van digitale ontsluiting van erfgoed en (lokale) historie. Dit kan bestaan uit ontwikkelen van digitaal kaartmateriaal voor historische doeleinden, maar ook uit het adviseren over een plan van aanpak en het schrijven van subsidie-aanvragen.

Clinics en workshops schermsport

Clinics

De beste wijze om kennis te maken met schermen is deel te nemen aan een schermclinic of deze zelf te organiseren. Schermen& biedt hiervoor verschillende mogelijkheden of je dit nu vanuit een bedrijf, als school, of in de vorm van

Lees meer

Digitaal erfgoed

Erfgoed

Erfgoed is niet het exclusieve terrein van musea, bibliotheken en archieven. Integendeel, veruit het meeste werk wordt gedaan door lokale historische verenigingen en heemkundekringen. Daarnaast dragen ook veel particulieren hun steentje bij. Eigenaren geven hun monumentale pand een plaatsje op

Lees meer