Tony Curtis zie je in The Great Race zowel op floret als op sabel schermen. Pierce Brosnan schermt op de sabel als James Bond in Die Another Day. Zorro kennen we van de televisie en de film. Zo zijn er meer acteurs en gevechtsscenes te noemen. Ook in veel toneelstukken waarvan het gegeven zich afspeelt in de 16e en 17e eeuw vind je gevechtsscenes. Het ziet er echt uit en vaak ongelooflijk moeilijk. Dat laatste is niet waar, het is een kwestie van een goede regie en het nodige oefenen maar iedereen kan het doen. Wat talent en kennis van het schermen helpt natuurlijk wel, zoals je in de video ziet.

Promo-video ‘Die Another Day’

Verder vinden veel mensen toneelschermen gewoon leuk om te doen. Hoe vertolk je in dergelijke scènes je rol op een overtuigende manier als je niet met die wapens kunt omgaan en bezorgd bent om de veiligheid van jezelf en je tegenspeler? De noodzakelijke technieken kunnen aangeleerd worden.

Wat is toneelschermen?

Onder toneelschermen, theaterschermen of schermen op het toneel verstaan we het veilig en overtuigend uitbeelden van een gevecht met blanke wapens. Die wapens kunnen bijvoorbeeld zijn rapier, hofdegen, sabel, dolk, zwaard, maar ook een gevecht met stokken valt onder het brede begrip toneelschermen.

Toneelwapens

De gevechten volgen een strikte choreografie, zonder een strak en nauwkeurig uitgevoerd plan oogt het niet en is het nog gevaarlijk ook.

Het toneelschermen is nauwelijks bekend in Nederland.

In Frankrijk zijn verenigingen die de Escrime Artistique beoefenen. Ook in andere Europese landen vindt men zulke verenigingen.

Gewoon omdat toneelschermen leuk is om te doen.

Natuurlijk helpt het ook om een overtuigende James Bond, Edmond Dantes of Zorro neer te zetten als je je rapier op een vanzelfsprekende – maar toch veilige – manier weet te hanteren.

Of je nu sportschermer bent, acteur, regisseur, of alleen maar nieuwsierig naar deze uitdagende activiteit, dan kun je in overleg met Schermen& een clinic of workshop volgen.

Clinics duren een minimum van drie uur waarbij je kennis maakt met de wapens en de basistechnieken en een paar eenvoudige gevechtscenes instudeert.

Een workshop is diepgaander. Samen met een groep vrienden of collega’s leer je in een aantal uren het gebruik van de wapens, het opzetten van gevechtsscenes, etc. Een workshop wordt in overleg met Schermen& op maat gemaakt.

De clinics en workshops worden gegeven door Axel Hartog (Schermvereniging Pallos, Utrecht).