Kijk verder dan het bedrijfsuitje!

Een bedrijf kan om verschillende redenen besluiten om haar werknemers de gelegenheid te bieden om te schermen. Voor de hand ligt natuurlijk het bedrijfsuitje – even weg uit de dagelijkse routine en elkaar in een geschikte omgeving beter leren kennen. Een schermclinic van anderhalf uur is hiervoor een goed platform. Het is intensief, uitdagend en het is een sport die de meeste mensen nog nooit beoefend hebben. Het is voor iedereen een even grote uitdaging.

Er is meer…

Schermen is een ideaal medium voor verschillende trainingsvormen. Allerhande cursussen en trainingen – teambuilding, conflicthantering, strategiebepaling, coaching, effectief overtuigen – proberen ons te leren effectiever te functioneren op de werkvloer als team en als individu. De schermsport, in de vorm van een clinic, kan dergelijke trainingen doelmatig ondersteunen. Deelnemers treden enerzijds als schermer herkenbaar op, vergelijkbaar met hun dagelijks leven: assertief, afwachtend, ontkennend, drammerig of confronterend. Anderzijds plaats het iedereen buiten zijn of haar ‘comfort zone’ en daarmee kwetsbaar, uit evenwicht en open voor verandering. Cursisten leren zo hun eigen stijl – en die van anderen – te herkennen. In deze alternatieve setting experimenteren zij met een andere stijl en verleggen zo hun grenzen.

Schermen verkent grenzen: je leert niet alleen jezelf maar ook anderen beter kennen en waarderen. Dit alles met een nadruk op hoffelijkheid en respect die centraal staat in de schermsport. Daarbij komt dat het spel tactiek, kracht, behendigheid en uithoudingsvermogen bundelt. Iedere schermer vindt hierin door het verkennen van de eigen mogelijkheden een combinatie die hem of haar als een handschoen past. Het eindresultaat is niet alleen meer vertrouwen in het eigen kunnen, maar ook een betere kennis van de sterke punten van collega’s. Dit is de basis van een hecht team.

En vergeet het trainingsaspect niet

Steeds meer bedrijven onderkennen dat een belangrijk deel van de bestrijding van ziekteverzuim de preventie van ziekte is. Kort door de bocht: een fitte werknemer is een gezonde werknemer. Dit kan natuurlijk bereikt worden door het benutten van de fitness-ruimte, maar dat ligt niet iedereen. Ook biedt fitness weliswaar fysieke inspanning en ontspanning, maar niet de even noodzakelijke mentale ontspanning. Het je even – samen met collega’s – je kunnen uitleven is een belangrijke deel van het afbouwen en voorkomen van stress.

Schermen is hiervoor een ideaal alternatief, het kan op verschillende manieren beoefend worden, het vergt maar twee mensen, kan door mannen en vrouwen beoefend worden, en het is eenvoudig te leren (ondanks dat het de uitdaging heeft dat je nooit uitgeleerd bent). Tot slot – en niet onbelangrijk – mits onder goede begeleiding aangeboden, is het een sport met zeer weinig blessures en is ook voor gehandicapten een toegankelijke sport.