Antropoloog en erfgoedspecialist

Sjoerd Jaarsma, geboren in 1956, volgde aan de Universiteit Utrecht een opleiding tot antropoloog. Als wetenschappelijk onderzoeker richtte hij zich op wetenschapshistorie van de antropologie en meer recentelijk op het intellectueel eigendomsrecht op (wetenschappelijke) kennis, veldwerkgegevens en informatie over culturen in de Pacific. Hij is de auteur van meerdere boeken en artikelen.

In 2000 richtte hij met enkele anderen Stichting Papua Cultureel Ergoed (PACE), een organisatie die zich bezig hield met het digitaal ontsluiten en toegankelijk maken van erfgoed uit het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea, de huidige provincie Papua in de Republiek Indonesië. Werkend voor de stichting van 2003 tot 2011 functioneerde het als projectleider, zakelijk coördinator en later als directeur en gaf vorm aan veel van het werk van de stichting.

Nadat stichting PACE haar activiteiten in 2011 moest beëindigen als gevolg van de bezuinigingen op de cultuursector, werkte Sjoerd voor Kosmopolis Utrecht als vrijwilliger waar hij behulpzaam was bij de fondsenwerving en een tweetal wandelroutes hielp ontwikkelen voor gebruik met de smartphone.

Sjoerd Jaarsma is een expert op het gebied van digitalisering en digitale ontsluiting van erfgoed, zowel als de antropologie van Nieuw Guinea. Uitgebreide gegevens zijn te vinden op zijn LinkedIn profiel.

Schermcoach en maître

sjoerd.jpg
maître Sjoerd Jaarsma

Sjoerd Jaarsma is sinds 2005 als maître verbonden aan schermvereniging Vívás en geeft drie avonden per week les in Baarn, Amersfoort en Hilversum.

Hij kwam op zijn 16e jaar in aanraking met het schermen bij Sportschool van Hellemond in Hilversum. Hij kreeg hier les van Marouilla (floret) en Jack van Hellemond (floret, sabel en degen). Hij werd bij de sportschool na vier jaar zelf actief als assistent-trainer, bij de vestigingen in Hilversum en Naarden.
Toen het schermen bij Sportschool van Hellemond werd opgeheven eind jaren tachtig, begin jaren negentig maakte hij samen met enkele van zijn leerlingen de overstap naar Zaal Joska Makk in Baarn. Tot dan toe vooral getraind volgens de Franse school, maakte hij onder Joska Makk kennis met de Hongaarse stijl van schermen.

Halverwege de jaren negentig ving hij aan ook Joska Makk bij het lesgeven te assisteren. Hij zou dit blijven doen tot het overlijden van maître Makk in 1999.

In 2000 vormde Sjoerd Jaarsma samen met twee anderen het oprichtingsbestuur van schermvereniging Vívás te Baarn, een doorstart van zaal Joska Makk die op verzoek van de familie Makk was opgeheven. Boudewijn Mooren werd door de nieuwe vereniging als maître aangetrokken, Sjoerd bleef actief als assistent-trainer.

In 2003 bood de KNAS voor het eerst sinds jaren weer de mogelijkheid tot het volgen van kaderopleidingen. Sjoerd volgde in 2002/3 de opleiding tot zaalassistent en 2004/5 de opleiding tot schermleraar 3 (prévot). Beide opleidingen werden succesvol voltooid. Sinds 2005 is Sjoerd  als maître actief bij Vívás, aanvankelijk naast Boudewijn Mooren met wie hij ook bij Rana in Amsterdam samenwerkte (2009-2010). Na het terugtreden van Boudewijn Mooren  bij Vívás in 2010 is Sjoerd volledig verantwoordelijk voor de lessen bij de vereniging. Tevens is hij sinds maart 2006 als bestuurslid verantwoordelijk voor technische zaken binnen de vereniging. Hij werkt sinds 2018 samen met maître Lars Kramer (sinds 2021 prévot).

Schermen wordt wel beschreven als een individuele sport. “Individueel” moet echter vooral opgevat worden als zelfontwikkeling. Schermen is individueel in de zin dat de schermer zelf zijn grootste tegenstander is. Winnen is en blijft bij schermen het resultaat van vaker getroffen te hebben dan getroffen te zijn. Dat houdt in dat in het spel met zijn of haar tegenstander de schermer voortdurend probeert sneller, handiger, tactischer, doortastender en vooral slimmer te zijn dan die tegenstander. Hierbij verkent en verlegt de schermer voortdurend de eigen grenzen.

Schermen is een sport waarbij men altijd blijft leren, iets waardoor het ook een uitdaging blijft of men nu recreatief schermt of de schermsport als topsport bedrijft. De rol van de maître hierbij is coachend: een mengsel van klankbord en kritisch toeschouwer. Hij helpt de schermer in zijn of haar leerproces zich tactisch en technisch te verbreden en te verdiepen en zo de gestelde (persoonlijke) doelen te realiseren.