n een evaluatie van het door NOC/NSF aangeboden programma “Sport en Onderwijs” wordt gesteld dat leerlingen een gevarieerd aanbod van sport op hun school waarderen:

Duidelijke pluspunten vinden ze de diversiteit en de authenticiteit van de sportbeleving. Denk bij dat laatste aan les krijgen van ‘echte’ trainers in een speciale sportaccommodatie met materiaal dat bij die sport hoort. Ook kennismaking met onbekende sporten, die tijdens de gymles op school niet (vaak) worden beoefend, vinden ze leuk.

Schermen valt in Nederland in de categorie ‘onbekende’ sport. Het aantal bij de bond geregistreerde schermers bereikte toch eind 2013 een bemoedigende 3000. Onbekend maakt echter onbemind  en je zult in Nederland dan ook bijna nooit een schermpartij op de televisie zien. Het is echter zeker mogelijk een kennismaking op school te realiseren.

Schoolschermen biedt de ideale mogelijkheid om kennis te maken met deze uitdagende sport. Clinics voor schoolschermen worden geheel toegesneden naar de wensen van de school en de inpassing in het sportonderwijs.

Voor wie?

Kennismaken met de schermsport op of na school is mogelijk:

  • op de middelbare school;
  • op de basisschool (bovenbouw);
  • in de naschoolse opvang.

Wat?

Schermen is een vechtsport. Doel is je tegenstander te raken zonder daarbij zelf geraakt te worden. Dankzij moderne materialen is schermen veilig en pijnloos. Een goede lichamelijke conditie is natuurlijk een voordeel, maar ook techniek, tactiek en een snelle reactie zijn belangrijke aspecten. Verder zijn kijken en doordenken van belang: niet voor niets wordt schermen wel omschreven als ‘schaken met een wapen’, het is een tactisch spel.

Net als bij alle vechtsporten zijn beleefdheid en respect voor de tegenstander centrale waarden bij het schermen.

Bij Schermen& leren deelnemers de basis van het floretschermen,  hoewel voor kleinere groepen ook sabel en degen tot de mogelijkheden behoren. De schermers zijn goed beschermd in vesten en maskers met FFE keurmerk (350N), met handschoen.

groep 6 - 8 basisonderwijs
groep 6 – 8 basisonderwijs

Mogelijkheden

Basisonderwijs

Omdat de schermsport veel coördinatie vraagt worden de lessen alleen gegeven aan leerlingen uit groepen 6, 7 en 8. Groepsgrootte is in overleg. De aanbevolen duur is drie lessen, hoewel een kortere kennismaking mogelijk is.

Schermen kan ook aangeboden in het kader van een sportdag of -evenement. In dat geval moet rekening gehouden worden met anderhalf uur voor een volledige kennismaking (korter kan, maar het beperkt wat je kunt doen).

Schermen& bekijkt de mogelijkheden om in de toekomst (en bij voldoende belangstelling) het schermen ook voor kinderen voor de groepen 3, 4 en 5 te gaan aanbieden met speciaal daarvoor ontwikkeld materiaal. Heb je belangstelling neem dan contact hierover op.

Middelbaar onderwijs

Schermlessen in het kader van bij voorbeeld sportoriëntatie voor groepen tot 20 deelnemers. Blokken van 3 tot 4 lesuren worden sterk aanbevolen.

Ook is het mogelijk een of meer schermclinics van anderhalf uur te bespreken in het kader van een sportdag of evenement

Buitenschoolse opvang

Ook in het kader van de naschoolse opvang kunnen schermlessen gegeven worden om kinderen hetzij in een clinic van anderhalf uur of tijdens een reeks lesuren te laten kennismaken met de sport. Ook hier is een groepsgrootte tot 20 kinderen het meest geschikt. Leeftijd van de kinderen vanaf 7 jaar.

Schermen& bekijkt de mogelijkheden om het schermen ook voor kinderen op jongere leeftijd te gaan aanbieden met speciaal daarvoor ontwikkeld materiaal.

Inhoud

Aanbevolen wordt om het schermen in blokken van drie tot vier uur aan te bieden. De opbouw hierbij is:

  • één les basistechnieken, waarbij bewegen, aanvallen en afweren centraal staan, leidend tot het schermen van een eenvoudige partij (bij het basisonderwijs kan dit in spelvorm worden aangeboden);
  • een tot twee lessen waarbij meer gevorderde technieken, enige tactiek en de beginselen van het scheidsrechteren worden aangeboden;
  • een laatste les biedt de leerlingen de gelegenheid onderling een poule unique te schermen: iedere leerling schermt – afhankelijk van de tijd – tegen zoveel mogelijk tegenstanders. De uitslagen worden opgetekend en op basis hiervan wordt een dagwinnaar berekend (dit wordt een of twee werkdagen later per e-mail aan de begeleider toegezonden).

Dit standaard programma kan in overleg ingekort of uitgebreid worden. Bij een uitgebreider aanbod kan bij voorbeeld overwogen worden om de training op meerdere wapens aan te bieden. De verschillende wapens – floret, sabel en degen – kennen ieder hun eigen regels, technische en tactische mogelijkheden, hetgeen de aantrekkelijkheid van het schermen sterk verhoogt.

En verder

Een standaard gymzaal (ruim 10 x 20) is prima geschikt voor een groep van 20 schermers. Buiten schermen is bij goed weer eventueel ook mogelijk (houd er echter wel rekening mee dat in geval van regen er een uitwijkmogelijkheid moet bestaan, afgelasten betekent dat de betalingsverplichting wel blijft bestaan).

De deelnemers komen in gewone sportkleding, met bij voorkeur een lange broek. Voor de schermuitrustingen wordt gezorgd.

Voor het schoolschermen hanteert Schermen& een standaard (les)uurtarief van 75 euro voor het middelbaar onderwijs of voor het basisonderwijs en 85 euro voor de naschoolse opvang. Deze prijzen zijn inclusief BTW, daarbij geldt een vergoeding van reiskosten. Kosten van materiaal en instructie zijn in de prijs inbegrepen.