Het lijkt zo simpel – even een foto of scan maken, een korte beschrijving erbij en het staat op je website. Toch is de praktijk vaak weerbarstiger. Om een paar willekeurige struikelblokken te noemen:

  • Een meter boekenkast omvat al snel enkele duizenden pagina’s scanwerk, hoe denk je dat te gaan realiseren?
  • hoe omschrijf je een boek op een wijze dat iemand kan zien wat de titel en auteur zijn en waar het te vinden is?
  • Hoe ontsluit je een foto-album op een dusdanige wijze dat enerzijds het oorspronkelijke karakter ervan behouden blijft, anderzijds dat alle foto’s goed te bestuderen zijn?
  • Een paar objecten, plaatsen of gebouwen op een website plaatsen lukt nog wel, maar hoe houd je twintig of meer beschrijvingen overzichtelijk en toegankelijk? Als het internet iets niet is, dan is het overzichtelijk. Je ziet altijd maar één scherm vol informatie en dat is het. Op het moment dat je een tweede scherm gaat toevoegen zul je al moeten gaan nadenken over navigatie.
  • Mag je wel laten zien wat je zonet op je website geplaatst hebt? Wie heeft het auteursrecht en schend je wellicht iemands intellectuele eigendomsrechten?

Deze lijst kun je eindeloos uitbreiden, maar het uiteindelijke probleem is tweeledig:

Er is altijd meer informatie te verwerken dan waar je aanvankelijk vanuit gaat en wat resulteert is een grote hoop met digitaal materiaal die je zult moeten ordenen wil iemand er iets aan hebben.

Het digitaal maken van een plek of object door het maken van een foto, video of beschrijving is de eerste stap. Maar anderen hebben er pas wat aan als dat wat je wilt ontsluiten aan informatie ook weer terug te vinden is in de berg van foto’s, gescande teksten, geluidsfragmenten, films en video’s die ontstaan is, maar bovendien als het een overzichtelijk en mogelijk zelf boeiend verhaal vormt. Je kunt hierbij denken aan een historiserende tijdlijn, een geografisch kader in de vorm van een (interactieve) kaart, of een genealogisch netwerk.

Met het verhaal geef je het object niet alleen leven, maar je ordent ook alle informatie die je verzamelt hebt. De bezoeker volgt het verhaal door de site heen, staat stil bij de foto’s, bekijkt en beluistert het audiovisueel materiaal en gaat zelf op onderzoek met de links die naar verder achtergrondmateriaal verwijzen. Je hebt een paar seconden nieuwsgierigheid verandert in enkele minuten interesse!

Waar het vooral om gaat is dat enig denkwerk vooraf een hoop tijd en/of geld gaat besparen. Dit is waar Schermen& je bij kan helpen op verschillende wijzen, variërend van het doen van onderzoek naar mogelijke content tot het helpen ontwikkelen van de verhaallijn.