Voor het schermen bij de buitenschoolse opvang (of bij evenementen georganiseerd in het kader van de buitenschoolse opvang) gelden de volgende tarieven:

  • Groepsgrootte tot 20 personen, standaard lesuurprijs € 70,25 (inclusief BTW € 85,00).
  • Bij een groep groter dan 20 personen geldt een opslag van 30% op de standaardprijs.
  • Voor uitgebreider instructie in het schermen, bv. in het kader van een sport BSO, neem contact op voor de mogelijkheden.
  • Tarieven zijn exclusief reiskosten naar en van de locatie, kosten € 0,29 per verreden kilometer – bij een contract voor meerdere (les)uren worden geen reiskosten in rekening gebracht.
  • Tarieven zijn inclusief materiaal (m.u.v. individuele coaching) en begeleiding.
  • De locatie wordt door de opvang zelf geregeld en maakt geen deel uit van de kosten.
  • Alle aangaven zijn conform de algemene voorwaarden.

Deelname aan clinics, etc. is in alle gevallen voor eigen risico.