Alle gegevens die u via de contactformulieren verstrekt worden uitsluitend voor het uitvoeren van de gevraagde diensten en de administratieve verwerking daarvan gebruikt en opgeslagen. De bewaartermijn van deze gegevens blijft beperkt tot het wettelijk vereiste voor een correcte bedrijfsvoering. Uw gegevens worden niet – tenzij op uw uitgesproken wens – gedeeld met derde partijen.

Er worden geen gegevens van uw bezoek aan derde partijen doorgegeven (met uitzondering van het gebruik voor Google Analytics in geanonymiseerde vorm).

Voor het gebruik van Facebook en Twitter verwijzen wij u naar de privacy voorwaarden van deze partijen.